تبلیغات
تغذیه.سلامتی.خانه داری - الو الو یه کم توجه کنید.

الو الو یه کم توجه کنید.

نویسنده :ارتین بالایی
تاریخ:1390/06/20-10:30 ب.ظ

1-مشکلات حل نگردیده، تکامل یافته و ساختارشان تغییر می یابد. ابعاد، تاثیرات و هزینه هایشان نیز فزونی می یابد.


2- اعتماد بیش از حد به تکنولوژی خطاست. از هر اطلاعاتی نسخه پشتیبان تهیه کنید.

3- اجازه دهید اعمالتان گویای ارزشهایتان باشند.

4-  شاد زیستن خودخواهی نیست. بلکه حق بدیهی هر انسانیست.

5- در پی شادی بودن نیز حق انکار ناپذیر هر فردی است اما همیشه شاد بودن نه.


6- وظیفه شاد کردن  شما بر عهده خود شماست نه فرد دیگری

7- شما مسئول نحوه رفتار دیگران با خودتان نیستید بلکه تنها مسئول واکنش هایتان میباشید

8-  هرگاه خودتان شخصا برای زندگی تان تصمیم نگیرید، دیگران افکار و عقایدشان را بر شما تحمیل کرده  و جای شما تصمیم خواهند گرفت

9-  حقایق تلخ این دنیا: چیزی بنام عدالت در این جهان وجود ندارد - زندگی منصفانه نیست - خوبها همیشه پیروز نخواهند شد

10- محبوبیت و شهرت ملاکهای خوبی برای سنجش عملکرد، ارزش و خوشبختی فرد نمیباشند

11- هر کاری را که شما انجام میدهید گویای  نحوه عملکرد شما در دیگر کارهاست و دنیای خارج شما منعکس کننده دنیای درونی شماست. افراد بی نظم افکار آشفته ای نیز دارند

12-  خلاء درونی (عاطفی و شخصیتی) خود را با هر چیزی پر نکنید

13- چاله هایی که شما قبلا  یکبار در آنها فرو افتاده اید، هنوز سر جایشان قرار دارند.(کنایه از اشتباهات گذشته که باید مراقب باشیم مجددا تکرارشان نکنیم(

14- عنوان شغلی شما تعیین کننده شما نیست، شخصیت شما بهترین معرف شماست

15- حقوقی که شما در زندگی ندارید: نیازهایتان توسط فرد دیگری تامین گردد و آنکه تمام انتظارات و پیش بینیهایتان محقق گردند.


دنبالک ها: عسل گل های وحشی