تبلیغات
تغذیه.سلامتی.خانه داری - روش ساده برای پیمانه کردن عسل و کره و روغنهای جامد !

روش ساده برای پیمانه کردن عسل و کره و روغنهای جامد !

نویسنده :ارتین بالایی
تاریخ:1390/06/23-10:23 ب.ظ

 

پیمانه كردن عسل:

قاشق یا پیمانه مورد نظر را اول چرب كنید، بعدچند ثانیه درآب گرم فرو كنید و بعد به مقدار مورد نیاز عسل بردارید.

 

پیمانه كردن كره یا روغن جامد:

قاشق یا پیمانه مورد نظر را چند لحظه در آب داغ فرو ببرید، بعد در قالب كره یا ظرف روغن جامد بزنید و مقدار مورد نیاز خود را به راحتی بردارید.

 

برگرفته از سایت سیمرغ